TİKİNER

Flokülant tüketimini azaltmayı ve gerekli katı çökelmesini sağlamak amacıyla tikiner tasarımını geliştirmiştir. Dizaynımız olan tikinerin en önemli özelliği besleme kutusunda pülpün tüm enerjisini kesip feedwell’e kendi cazibesi ile aktarmak, istenilen su saflığını elde edebilmek için feedwell’de seyreltme işlemi yapıp tankın içine doğru akış vererek katı parçaları statik kanatlardan tank konisine serbest düşüş ivmesiyle düşürmektir.
Kontrol paneli, hidrolik ünite ve redüktör kombinasyonundan tahrik ünitesini oluşturmakta olup, tankın alt konisinde biriken çamurun tarağa verdiği torkla koordineli biçimde çalışarak aşağı-yukarı hareket ederek kendini koruma, tank konisinde biriken çamuru süpürerek çamuru merkezde toplama işlemi yapmaktadır. Konsantre tikinelerinde yüzeyde oluşma ihtimali olan köpük ve katı birikmesinin taşkın kanalına gitmesini engellemek için su yüzeyinde dönen kanatçıklarla birikmeler tank içerisinde kalır ve feedwell su alma yapısıyla tekrardan sisteme beslenir.