Yeraltı / Yerüstü Sondaj


Maden sondajı; doğal kaynakların yerini ve özelliklerini belirleyerek kaliteli bir üretim sağlamanız için yapılan bir kuyu açma çalışmasıdır. Sondaj çalışmaları, detaylı bir ön araştırma ve planlama gerektirir.