İç Elekler

İç Elekler (Inter Stage Screens)


50 m³ ‘ten 1200 m³ pompalama kapasitesine sahip 500 mikrondan 1150 mikrona kadar parça boyunda resin ve karbon içeren proses tasarımına göre üretilir.

Tank içerisinden aldığı pülpü bir sonraki tanka aktarırken wedge-wire elekler sayesinde karbon veya resini tank içerisinde tutar. Elek gözeneklerine karbon veya resin tıkanmasını önlemek için poliüretan kanatlarla elek yüzeyinden uzaklaştırır.

Eklenebilir iç kanatlar ile pülpün yukarıya pompalanması sağlanır. Konik spiral kanatlar sayesinde ise elek kanalına alınan pülp tank kanalına aktarılır. Hareket devamlı olduğundan elek içerisinde çökme oluşmaz.

Loading