Flotasyon

Flotasyon Selülleri

Minimum enerji sarfiyatı
prensibiyle kendine özgü
geliştirdiği EMP® modelimizle
redüktör tahrikli flotasyon selülleri
ile kayışkasnaktan kaynaklı enerji
kayıplarına son veriyoruz.

EMP® flotasyon mekanizmasının
özel
tasarımı olan fan ve stator
poliüretan
malzemeden üretilmiş olup,
milden gelen blower havasını
şaftın merkezinden besleyerek
bu iki parça arasında çarpıştırır ve
özellikle ince tanelerin maksimum
verimle hava kabarcığına
yapışmasını sağlar.

Yüzeye çıkan hava kabarcıklarının
hareketliliğini azaltmak ve köpük
kanallarına iletmek için sabit
köpük sıkıştırıcı ve dalgakıran
mevcuttur. Şaft gömleği etrafında
birikip alınamayan köpükler
sisteme verilir.

EMP® flotasyon selüllerinde
tavsiye edilen enstrümanlar;
• Seviye sensörü: Tank içindeki
köpük kalınlığını ölçmek ve
sağlıklı sağım yapmak için
kullanılır.
Seviye kontrol vanası: Seviye
sensöründen aldığı bilgiye göre
tank seviyesini oransal olarak
tahliye eder.
Termal debimetre: Tank
içerisine beslenen hava
miktarını belirlemek için
kullanılır.
Hava kontrol vanası: Termal
debimetreden aldığı bilgiye
göre beslenen hava miktarını
oransal olarak kontrol eder.