Karıştırıcılar

Tek Sıra Kanatlı Karıştırıcılar

Kondisyonerler, Hazırlama
Tankları ve Bekletme Tanklarında
kullanılmak üzere 0,5 m³ ‘ten
160 m³’e kadar redüktör tahrikli
olarak 3, 4 ve 5 bıçaklı, ihtiyaca
göre metal veya kaplamalı olarak
üretilmektedir.

Kondisyonerler

Etkili flotasyon için kondisyoner
seçimi çok önemlidir.
Kondisyonerlerdeki en önemli
ihtiyaç pülpün kısa devre
yapmadan sitemden çıkmasıdır.

Üretimimizde olan
kondisyonerlerde doğru agitator
seçimi ve iç tüp, çıkış tüpü,
dalgakıran tasarımımızla pülpün
pompalanma miktarı ve karışma
tipini optimize ediyoruz.

Hazırlama Tankları

Kimyasal hazırlanırken en kısa
sürede homojen karışımın
sağlanması için doğru agitator
seçimi ve dalgakıran tasarımımızla
kimyasalların pompalanma
miktarı ve karışma tipini optimize
ediyoruz.

Bekletme Tankları

Belli yoğunlukta hazırlanmış olan
pülp ve kimyasalların homojen
olarak kalması için doğru agitator
seçimi ve dalgakıran tasarımımızla
pülp ve kimyasalların
pompalanma miktarını ve karışma
tipini optimize ediyoruz.

Çift Sıra Kanatlı Karıştırıcılar

Bekletme Tankları, Liç Tankları,
Detoks Tanklarında kullanılmak
üzere 20 m³’ten 2000 m³ ‘e kadar
redüktör tahrikli olarak 3, 4 ve 5
bıçaklı, ihtiyaca göre metal veya
kaplamalı olarak üretilmektedir.

Bekletme Tankları

Belli yoğunlukta hazırlanmış olan
pülp ve kimyasalların homojen
olarak kalması için doğru agitator
seçimi ve dalgakıran tasarımımızla
pülp ve kimyasalların
pompalanma miktarı ve karışma
tipini optimize ediyoruz.

Liç Tankları

Belli yoğunlukta hazırlanmış
devamlı beslemesi ve çıkışı olan
pülpün homojen olarak kalması
için doğru agitator seçimi ve
dalgakıran tasarımımızla pülpün
pompalanma miktarı ve karışma
tipini optimize ediyoruz.

Detoks Tankları

Belli yoğunlukta hazırlanmış
devamlı beslemesi ve çıkışı olan
pülpün homojen olarak kalması
için doğru agitator seçimi ve
dalgakıran tasarımımızla pülpün
pompalanma miktarı ve karışma
tipini optimize ediyoruz.

Loading